AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Gestionem totes les assegurances agràries amperats en totes i cadascuna de les línies oficials.
Tenim un departament expert i dotat dels mitjans tècnics i humans per oferir un nivell d'excel·lència en l'assessorament, tant en l'estudi i emissió com en la gestió professional dels sinistres agrícola-ramaders.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría, empresas, particulares, agencia seguros, correduría seguros, cobertura, póliza seguros, Monzón, Barbastro, Zaragoza, Alcañiz, Binéfar, Lleida , Grupcinca, Segurcinca, Segurlink, seguros automóviles, seguros multirriesgo, seguros salud, seguros personales, seguros empresa, seguros responsabilidad civil