AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Comerç i oficines
COMERÇ I OFICINES
Dissenyem junts i a la seva justa mesura, la protecció del seu negoci, els seus clients i empleats, amb totes les garanties.

COBERTURES:
Danys ocasionats en el seu comerç i en les seves pertinences assegurades per:
• Incendi, explosió, caiguda de llamp, fum, impacte d'objectes, detonacions sòniques, actes de vandalisme
• Fenòmens atmosfèrics, inundació, desenfangament
• Bombers, mesures per evitar el sinistre, desenrunament
• Pèrdua de lloguers
• Assistència
• Vessaments d'aigua:• Responsabilitat Civil:

• Robatori i espoliació:


• Restauració estètica
• Trencament de vidres i marbres
• Pèrdua de l'explotació (període 3 mesos):• Cobertures addicionals dins de l'establiment:
• Cobertures addicionals fora de l'establiment:

• Altres cobertures:
• Protecció Jurídica
• Vehicles a l'interior del local
• Avaria de maquinària
• Regla proporcional:
- Danys
- Localització i reparació de l'avaria


- Immobiliària
- Patronal, explotació al local i producte
- Defensa i fiances jurídiques
- Derivades de vessaments d'aigua


- Béns assegurats
- Diners en efectiu en caixa forta
- Diners en efectiu en qualsevol situació
- Diners de l'establiment en domicili propietari
- Desperfectes ocasionats per robatori
- Indemnització diària
- Benefici brut


- Danys a instal·lacions i aparells elèctrics
- Reposició de documents
- Reconstrucció d'arxius informàtics
- Infidelitat d'empleats
- Trasllat temporal o lloguer de local provisional
- Ordinadors i útils electrònics
- Mercaderies en frigorífics


- Espoliació de transport de fons
- Espoliació de diners en l'habitatge de l'assegurat
- Reposició de claus i panys
- Responsabilitat civil derivada d'execució de treballs


- Fluctuació temporal de mercaderia
- Mercaderies en fires i exposicions
- Objectes personals de l'assegurat en l'establiment
- Agressió d'empleats i transportadors de fons
- Accidents de clients
- Béns de clients i empleats
- Transport de mercaderies

- Marge d'insuficiència de capital del continent
- Marge d'insuficiència de capital del contingut
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, seguros hogar, seguros comunidad, seguros comercio, seguros oficina, coberturas hogar, coberturas comercios, coberturas comunidades, Incendio, explosión y caída del rayo, Humo, Reconstrucción del jardín, Daños eléctricos o electrónicos, Colisión de vehículos o caída de aeronaves, Ondas sónicas, Actos de vandalismo, Lluvia, viento, pedrisco o nieve, Inundación, daños por agua, Rotura de lunas, espejos y cristales, Rotura de placas vitrocerámicas, Rotura de mármoles, granitos, piedras y loza sanitaria, Robo, atraco y hurto, Joyas. Obras de arte, colecciones, prendas de piel, Uso fraudulento de tarjetas de crédito, Caída de árboles, postes y antenas, Deterioro de alimentos en aparatos frigoríficos, gastos asegurados, responsabilidad civil