AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Comunitat
Personalitzi amb el nostre consell les necessitats reals d'assegurament de la seva comunitat. Tenim la resposta a les necessitats de la seva comunitat, permetent personalitzar la seva assegurança i adequar-la al seu cost just.
Qualsevol incident que passi a la seva comunitat estarà assegurat.
Tant els danys a béns comunitaris com als privatius, de cada un dels habitatges, poden estar assegurats.
• Danys ocasionats en la seva comunitat i en les seves pertinences assegurades per: incendi, explosió, llamps, inundació, fum, elèctrics, detonacions sòniques, actes de vandalisme, xoc o impacte d'objectes i fenòmens atmosfèrics. Fins i tot se li abonará el servei de bombers i els serveis d'emergència.

• Danys al mobiliari d'ús comú, del jardí, antenes col·lectives, trasters, piscines, murs o tanques exteriors.

• Trencament de vidres, terra sanitàri i vessaments d'aigua.
• Li cobreix el robatori, l'espoliació i els desperfectes ocasionats en els béns de la comunitat.
• Incendi en el garatge o en un local comercial.
• Si vostè ho desitja, també, li cobrim els danys a instal·lacions i aparells elèctrics, a la maquinària pròpia de la Comunitat i els accidents dels empleats de la comunitat.

• Responsabilitat civil, fins i tot per danys d'aigua i protecció jurídica.
COMUNITATS
COBERTURES:
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, seguros hogar, seguros comunidad, seguros comercio, seguros oficina, coberturas hogar, coberturas comercios, coberturas comunidades, Incendio, explosión y caída del rayo, Humo, Reconstrucción del jardín, Daños eléctricos o electrónicos, Colisión de vehículos o caída de aeronaves, Ondas sónicas, Actos de vandalismo, Lluvia, viento, pedrisco o nieve, Inundación, daños por agua, Rotura de lunas, espejos y cristales, Rotura de placas vitrocerámicas, Rotura de mármoles, granitos, piedras y loza sanitaria, Robo, atraco y hurto, Joyas. Obras de arte, colecciones, prendas de piel, Uso fraudulento de tarjetas de crédito, Caída de árboles, postes y antenas, Deterioro de alimentos en aparatos frigoríficos, gastos asegurados, responsabilidad civil