AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Crèdit i caució
L'assegurança de caució és una assegurança de garantia mitjançant el qual l'assegurador haurà d'indemnitzar a l'assegurat pels danys que pateixi en cas que el beneficiari de l'assegurança incompleixi les obligacines que van donar lloc a la relació contractual, cada vegada que es produeixi un sinistre (un impagament).

L'assegurança de crèdit és una modalitat en la qual l'assegurador s'obliga a indemnitzar a l'assegurat de les pèrdues que els ocasioni una insolvència definitiva dels seus deutors.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, asistencia en viaje, accidentes, equipaje, retirada permiso conducir, retirada carnet conducir, protección mercancía, seguro eventos, seguro acontecimientos, incoparencia artistas, seguro embarcaciones recreo, motora, velero, crédito, caución, impago, insolvencia, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida