AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Defuncions
DEFUNCIONS

Una solució especialitzada per resoldre totes les necessitats materials i per ajudar en els aspectes emocionals de la família davant la mort d'un ésser estimat.
Aquesta assegurança inclou les despeses derivades del conjunt de serveis i elements que fan falta per efectuar el sepeli de l'assegurat mort, o bé una indemnització econòmica per fer front als mateixos.

Els serveis bàsics són en general:
• Servei fúnebre, taüt, trasllat del domicili al tanatori i cementiri, capella ardent, més les despeses de sepultura.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, fallecimiento, invalidez, incapacidad profesional, previsión, jubilación, plan pensiones, accidente, hospitalización, deceso, servicios fúnebres, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida