AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Defensa jurídica
DEFENSA JURÍDICA

La pòlissa cobreix tots els àmbits jurídics: penal, laboral, social, civil, administratiu, i algunes opcions més, o lliure elecció de l’advocat, amb un límit d'1 milió de pessetes per a despeses jurídiques i un altre milió per pericials, sent la meitat d'aquesta quantitat per als processos laborables.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, riesgos gerencia, plan asegurador, prevención, todo riesgo construcción, todo riesgo montaje y pruebas, daños en obra, responsabilidad civil, penal, laboral, social, civil, administrativo, avería maquinaria, protección mercancías, franquicias Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida