AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Pla Pensions
PLA DE PENSIONS
Prepari amb temps la seva jubilació, el ​​Pla de Pensions és el producte adequat, permetent:
1. Mantenir el seu poder adquisitiu quan es jubili.
2. Aconseguir el major estalvi fiscal ara.


El Pla de Pensions Individual li garanteix:
• En el moment de la jubilació, percebre el capital i els interessos acumulats en el seu Pla, és a dir el total dels seus Drets Consolidats.
• En cas d'invalidesa total permanent, el capital aportat més els interessos generats fins llavors, és a dir, el total dels seus Drets Consolidats.
• En cas d'Atur de llarga durada, capital aportat més els interessos generats fins llavors, amb el límit del 100% dels Drets Consolidats.
• En cas de malaltia greu (com les que preveu el Reglament del Pla) el capital aportat més els interessos generats fins llavors, és a dir, el total dels seus Drets Consolidats.
• En cas de mort abans de finalitzar el Pla, els seus beneficiaris percebran el total de les aportacions i els interessos acumulats fins aquell moment, és a dir el total dels seus Drets Consolidats.
En qualsevol d'aquests casos, les prestacions es poden percebre en forma de capital, de renda temporal o vitalícia - o bé de forma mixta, capital i renda o viceversa. És a dir, hi ha un ampli ventall de possibilitats per les quals En podem donar resposta als seus desitjos o necessitats en el moment del cobrament dels Drets Consolidats.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, fallecimiento, invalidez, incapacidad profesional, previsión, jubilación, plan pensiones, accidente, hospitalización, deceso, servicios fúnebres, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida