AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Professionals
PROFESSIONALS

Destinada tant a empreses com a autònoms. Fer front als danys personals, materials i conseqüencials que, involuntàriament, per errors o omissions, el professional hagi pogut causar als seus clients en l'exercici de la seva professió.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, daños a terceros, empresas, autónomos, errores, omisiones, responsabilidad civil administradores, responsabilidad civil directivos, negligencia, falta supervisión, insolvecia, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida