AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
General
La societat en què vivim ens obliga a haver de complir i respondre econòmicament quan resultem responsables del dany o perjudici causat a un tercer per nosaltres o per persones que depenguin de nosaltres (assalariats, fills, ...).

En queda exclòs, tot acte voluntari que ocasioni responsabilitats civils, és a dir, els actes duts a terme amb la intenció de fer mal, es troben exclosos de l'àmbit de l'assegurança, no així les actuacions culposes en on únicament hi intervé la nostra imprudència o negligència.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, daños a terceros, empresas, autónomos, errores, omisiones, responsabilidad civil administradores, responsabilidad civil directivos, negligencia, falta supervisión, insolvecia, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida