AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Contingències
ASSEGURANÇA DE CONTINGÈNCIES

És aquella lligada a la realització d'esdeveniments en festes o esdeveniments assenyalats, que es subscriu per protegir la possibilitat d'un dany econòmic a conseqüència de l'esdeveniment d'alguna cosa inesperada, ja sigui per climatologia, incompareixença d'artistes i altres causes imprevisibles i fortuïtes .
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, asistencia en viaje, accidentes, equipaje, retirada permiso conducir, retirada carnet conducir, protección mercancía, seguro eventos, seguro acontecimientos, incoparencia artistas, seguro embarcaciones recreo, motora, velero, crédito, caución, impago, insolvencia, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida