AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Subsidi (ILT)
SUBSIDIS (ILT)

Vol estar tranquil i poder gaudir dels seus ingressos, o d'una important compensació dels mateixos en cas d'incapacitat temporal per accident o malaltia.
Amb la contractació d'aquesta pòlissa podrà fer front a les despeses fixes de el seu negoci i aconseguir mantenir el seu nivell de vida habitual.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, fallecimiento, invalidez, incapacidad profesional, previsión, jubilación, plan pensiones, accidente, hospitalización, deceso, servicios fúnebres, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida