AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Transports
TRANPORTS

Modalitat d'assegurança que garanteix la responsabilitat civil contractual com a transportista des que es rep la mercaderia fins que es lliura a la seva destinació.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, daños a terceros, empresas, autónomos, errores, omisiones, responsabilidad civil administradores, responsabilidad civil directivos, negligencia, falta supervisión, insolvecia, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida