AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
PYMES
L'empresa moderna permanentment reacciona davant els canvis que pateix la societat i els assumeix mitjançant un continu i programat procés d'innovació.

Practicant aquesta filosofia, forçosament s'ha d'obligar a aconseguir un pla de cobertures que s'adapti als riscos i característiques pròpies de la seva activitat , mitjançant les mesures de prevenció corresponents, i naturalment, contractant en la seva justa mesura les assegurances que la seva empresa necessita (Gerència de Riscos).

La nostra prioritat és la seva seguretat.
L'equip tècnic d'aquesta corredoria, posa a la seva disposició l'assessorament necessari per al estudi conjunt de les seves necessitats i, amb vostè, procedirem a la consecució de la negociació més beneficiosa als seus interessos en les següents activitats:
• Desenvolupament de la gerència de riscos de la seva empresa.
• Determinació de les mesures tècniques de prevenció més adequades.
• Selecció i combinació de garanties per a optimitzar la protecció de la seva empresa.
• Una col·laboració que li estalvia diners per l'elevat cost que suposa disposar d'especialistes propis.
El nostre objectiu és ofrerir-li el millor servei. Per a això vam realitzar un anàlisi en profunditat de la seva empresa per definir el millor pla assegurador i de prevenció.

Com a empresari, vostè té cura fins a l'últim detall dels seus productes o serveis per oferir-li el millor als seus clients. A la nostra corredoria, pensem com vostè, i per això, el millor producte, va indissolublement unit al millor servei, aparellat naturalment, amb el binomi producte-cost.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, riesgos gerencia, plan asegurador, prevención, todo riesgo construcción, todo riesgo montaje y pruebas, daños en obra, responsabilidad civil, penal, laboral, social, civil, administrativo, avería maquinaria, protección mercancías, franquicias Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida