AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Construcció
• Assegurança de Tot Risc de Construcció (pòlisses obertes / pòlisses per obra).
• Assegurança de Tot Risc de Muntatge i Proves.
Tot Risc Construcció:
Durant el procés de construcció, es garanteix qualsevol dany material, sempre que tingui l’origen en un fet sobtat, accidental i imprevist (incendi, explosió, xoc de vehicles, fenòmens meteorològics, enfonsament i moviment de terres, errors de disseny, defectes en materials o mà d'obra ...).
Modalitats:
• Equip de Contractistes.
• Maquinària de Construcció / Muntatge.
• Danys en obra / Instal·lacions per causes accidentals (incloent incendi / robatori, explosió, inundació, fenòmens sísmics).
Responsabilitat civil, incloent RC Patronal i RC Creuada.
Avantatges ofertes:
• Franquícies ajustades a característiques del risc / capacitat de l'empresa assegurada.
• Taxes altament competitives en pòlisses obertes i / o per obra.
• Estudi exhaustiu i cobertura de responsabilitats en la construcció, amb sumes assegurades elevades, i inclusió de la RC Patronal per accidents laborals del personal d'obra (contractistes, subcontractistes)
Cobertures:
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, riesgos gerencia, plan asegurador, prevención, todo riesgo construcción, todo riesgo montaje y pruebas, daños en obra, responsabilidad civil, penal, laboral, social, civil, administrativo, avería maquinaria, protección mercancías, franquicias Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida