AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Mercaderies
ASSEGURANÇA DE TRANSPORT DE MERCADERIES

Protecció per a les mercaderies de les que es fa càrrec durant el transport fins el destinatari final.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, riesgos gerencia, plan asegurador, prevención, todo riesgo construcción, todo riesgo montaje y pruebas, daños en obra, responsabilidad civil, penal, laboral, social, civil, administrativo, avería maquinaria, protección mercancías, franquicias Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida